De huidige eigenaar, Leo Wigger, is hier in 1969 geboren als derde in het gezin Wigger. Toen die tijd woonde ook oma hier in huis. De platte naam van het erf is             "Erve Loesboer". De bewoners waren allen bekend als zijnde ... van Loesboer, bv Leo van Loesboer. Zo zijn er in de omstreken hier vele platte namen nog te vinden.

Leo zijn vader, Hendrik, is ook hier geboren op deze plek, in 1917. Overigens niet in het ouderlijk  huis, deze stamt van 1963. Het voormalige huis heeft gestaan op de plaats waar nu de schuur aan het huis zich bevind.

Hendrik kwam uit een groot gezin, 13 kinderen. Toen allen woonachtig in  De Lutte en omliggende dorpjes. Hendrik trouwde op latere leeftijd met Liesbeth. Liesbeth kwam uit Duitsland. En samen kregen ze 3 kinderen. 

Leo is altijd blijven wonen op zijn geboortegrond en heeft aangebouwd aan de ouderlijke woning. Nu is de ouderlijke woning onze vakantie woning.

We hopen dat u er net zoveel van zult genieten als wij ook al jaren doen.

 

 

ouderlijke woning tot 1996